Despre noi

Funcţionăm în forma actuală de societate din ianuarie 2005. Profilul nostru cuprinde lucrări de arhitectură, amenajãri interioare, şi lucrări urbanistice. Printre lucrările proiectate de firma se găsesc atât construcţii de locuinţe şi clădiri publice, cât şi obiective industriale şi agrozootehnice.

 

 

Misiune

Misiunile noastre de proiectare sunt abordate la cererea beneficiarului în modul lor complex, impreună cu lucrări de specialtate: de rezistenţă, instalaţii, electrice, sistematizări pe verticală. Conform conceptului nostru de proiectare ne ocupăm personal de fiecare lucrare şi pentru execuţia proiectului organizăm echipe de proiectanţi de specialitate corespunzătoare specificului lucrării în cauză.

 

 

Obiective

Dorim, ca să realizăm concepţiile noastre la un nivel înalt, prin menţinerea complexităţii şi flexibilităţii, în colaborare cu Beneficiarii exigenţi. Ne străduim să valorificăm avantajele muncii de echipă prin întărirea relaţiilor de parteneriat profesionale. În zilele noastre nu are sens să discutăm despre stil, este mult mai important să găsim raspunsurile la problemele care se ivesc. Nu există două lucrări şi comenzi identice, prin urmare nu vor fi nici soluţii similare.

Valoarea noastră fundamentală este receptivitatea. După convingerea noastră trebuie să realizăm construcţii care să se încadreze în mediul înconjurător, care reflectă epoca actuală, care utilizează mijloace de forme curate. Considerăm important şi faptul, că structura, tehnologia de fond a construcţiei să permite păstrarea pe timp îndelungat a valorii create, astfel îmbătrânirea clădirii să fie placută şi lentă.

Crezul Nostru

Arhitectura este satisfacerea creativă a exigenţei umane de spaţiu, pentru noi acest lucru inseamnă mai mult, decât proiectarea unei construcţii cu o bună funcţionalitate. Ne străduim la crearea unor spaţii cât mai corespunzătoare utilizatorilor. După părerea noastră o casă bună se poate recunoaşte după un sistem spatial transparent.

 

Scopul nostru primordial este, ca în urma rezultatelor muncii noastre să asigurăm un nivel calitativ superior.

 

Un proiect bine gandit si conceput poate fi construit mai eficient si mai economic, sa integreze solutii flexibile de design si de optimizare a spatiului. Asiguram servicii de arhitectura complexe, propunem integrarea de functionalitati moderne si solutii de optimizare a costurilor bazate pe estimarea materialelor de constructie necesare si pe specificatii tehnice exacte.

denumire proiect, categorie, 2013

Arhitectul este singurul profesionist care are educatia, pregatirea, experienta si viziunea pentru a ghida procesul de creatie si constructie, permitandu-va astfel sa va concentrati pe definirea viziunii si asteptarilor dumneavoastra de la noul spatiu construit spatiului construit existent, conform legislatiei romane in vigoare.

 

Arhitectul este cel care, prin proiect, realizeaza legatura dintre beneficiar si viitoarea constructie. Pentru reusita proiectului, acest lucru face necesara o cat mai buna colaborare intre beneficiar si arhitect, bazata pe relatii de respect, intelegere reciproca si, nu in ultimul rand, prietenie.

 

Arhitectului ii revine misiunea de a proiecta un spatiu care sa corespunda din punct de vedere conceptual, estetic si functional nevoilor si dorintelor beneficiarului, astfel incat acesta sa se poata regasi in viitoarea constructie. Totodata, arhitectul are rolul de a corela si armoniza factorii decizionali, integrand interesele beneficiarului intr-un context mai larg ü LOCALITATE/COMUNITATE.

 

Spatiul nou creat trebuie sa se subordoneze, si nu sa isi subordoneze, proprietarul!